วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

คณะกรรมการสภาเพื่อการพัฒนาเยาวชนชายแดนภาคใต้ (Deep South Youth Congress: DSYC) ประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติวชิราลงกรณ (อาคาร 20)

วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการสภาเพื่อการพัฒนาเยาวชนชายแดนภาคใต้ (Deep South Youth Congress: DSYC) ประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติวชิราลงกรณ (อาคาร 20) เพื่อติดตามการเตรียมจัดงานเปิดตัวสภาเพื่อการพัฒนาเยาวชนจังหวัดายแดนภาคใต้ งาน "สภาเพื่อการพัฒนาเยาวชนชายแดนใต้: พลังเยาวชนชายแดนใต้สู่สันติสุข" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ 11 กรกฎาคม 2558 นี้ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญๆ ได้แก่ การเสวนาโดยผู้นำเยาวชนเกี่ยวกับบทบาทของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  การเสวนาขององค์กรภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนการทำงานของเยาวชนในพื้นที่ การแสดงนิทรรศการผลงานของกลุ่มเยาวชนเครือข่ายในพื้นที่กว่า 20 องค์กร รวมทั้งนิทรรศการผลงานของสภาเพื่อการพัฒนาเยาวชนฯ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดตัวและแนะนำสภาเพื่อการพัฒนาเยาวชนฯ และสร้างเครือข่ายทำงานร่วมกันกับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ให้บูรณาการร่วมกันและอย่างยั่งยืนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น